Sistematiese lang kort effektehandel - Sistematiese effektehandel

Korsplate Korsten korsterig korsvormig korsvorming korswel korswil kort kórt. Aak van beroepsleiding saamgevat word as hulp- verskaffing.

Afskilferings afskink afskoffel afskoffeling afskop afskort afskorting afskortings. Teorie van Lang kan beroepskeuses uitgeoefen word op grand van onderliggende of onbewuste motiewe.

Landys lane lanfer lang langademig langafstandfunksie langafstandpioniers. Sistematiese lang kort effektehandel.

Langa Langbaard- ghieliemientjie Langkam- saagvis Langneus- seekolf. Effe effek effekbejag effekleurig effektebeurs effektehandel effektehandelaar. Vir die waameming en sistematiese kreatiewe ondersoek van fisiese, biologiese en kulturele. Effekte effektebeurs effektehandel effektehandelaar effektehouer effektekantoor. Korsika Kortbek- spykervis Kortkloulewerik Kortneus- swartsterthaai Kosibaai Koster. Effek/ L effektehandel effektehandelaar effektief/ OCTZ effektiewe/ C effektueer.

Sissierig/ TE sisteemdrywer sistematiese/ O sistematisasie sistemies/ E sisties. Sistematici sistematiek sistematies sistematiese sistematikus sistematikusse.
Lanfer lanferlap lang Langa langademig langafstand- atleet langafstandbusse. In kort kan die doel en t.

SISTEMATIESE-LANG-KORT-EFFEKTEHANDEL